Buradasınız

Seminer ve Kurslar

Seminer ve Kurslar

 Mevzuat Güncelleme Eğitimi:

Tarih: 18.07.201-20.07.2016

Hatay Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Eğitim Salonunda 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Uygulamaları İle İlgili Eğitim Düzenlendi. Mevzuat Güncelleme Eğitimi:

Tarih: 27.0.2016 - 29.07.2016

Hatay Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Eğitim Salonunda Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulamaları İle İlgili Eğitim Düzenlendi.


 Kişisel Gelişim Eğitimi:

Tarih: 26.09.2016 - 28.09.2016

Hatay Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Eğitim Salonunda Personelin Stres Yönetimi ve Stresi Etkin Kullanma, Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve İletişim Hakkında Bilgilendirme  Eğitim Düzenlendi.

Mevzuat Güncelleme Eğitimi:

Tarih: 27.0.2016 - 29.07.2016

Hatay Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Eğitim Salonunda Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulamaları İle İlgili Eğitim Düzenlendi.


Mevzuat Güncelleme Eğitimi:

Tarih: 07.11.2016 - 09.11.2016

Hatay Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Eğitim Salonunda Vergi Usul Kanunu ve Uygulamaları İle İlgili Eğitim Düzenlendi.


Mevzuat Güncelleme Eğitimi:

Tarih: 14.11.2016 - 16.11.2016

Hatay Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Eğitim Salonunda Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu ve Uygulamaları İle İlgili Eğitim Düzenlendi.


Mevzuat Güncelleme Eğitimi:

Tarih: 21.11.2016 - 23.11.2016

Hatay Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Eğitim Salonunda Özel Tüketim Vergisi  Kanunu ve Uygulamaları İle İlgili Eğitim Düzenlendi.